Üyelik Girişi
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.438018.5119
Euro17.759517.8307
Takvim

Tüzüğümüz

ÇANAKKALE BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Derneğin adı ve merkezi
Madde 1. Derneğin adı ‘Çanakkale Briç Spor Kulübü Derneği ‘’dir. Kısa adı ÇABDER olup, merkezi Çanakkale’de dir. Şubesi yoktur.
Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları
Madde 2. Derneğin amacı ve çalışma konuları;
a. Briç sporuna gönül verenleri, seçkin bir topluluk içersinde bir araya getirmek, ulusal ve uluslar arası turnuvalara katılmak, turnuvalar düzenlemek, ülkemizde briç sporunu yaymak ve seviyesini yükseltmek,
b. Briç sporuna yeni başlayanlara ve briç bilgisini ilerletmek isteyenlere, briç kursu açmak, okullarda briç öğrenimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,
c. Briç sporu ile ilgili yayınlar yapmak, ulusal ve uluslar arası yayınlara abone olmak, bilgisayar oyunları hazırlamak, kütüphanenin zenginleşmesini sağlamak, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
ç. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
d. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadı ile iktisadi, ticari işletmeler kurmak ve işletmek,
e. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları donatmak,
f. Üyeler arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devamı için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek,
g. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan, taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
h. Yurt içi ve dışındaki benzer amaçlı dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlar ile proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
ı.Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, platform oluşturmaktır.
 
Derneğin faaliyet alanı
 
Madde 3.Dernek sportif ve sosyal alanda faaliyet gösterir.
Dernek üyelikleri
Madde4. Derneğin; asıl ve onur olmak üzere iki tür üyeliği vardır.
Asıl üye
Madde 5. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’ de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
Onur üyesi
Madde 6. Derneğin kuruluşunda veya gelişmesinde katkıda bulunanlara, kulüp yaşamında kişiliği ve davranışları ile örnek olanlara, yönetim kurulu önerisi ve genel kurulun onayı ile onur üyeliği verilir. Bir yılda ikiden fazla onur üyeliği verilemez. Onur üyeleri, dilediklerinde yıllık ve giriş ödentisi ödemeden dernekten yararlanırlar. Yabancı gerçek kişilerin onur üyeliğinde, Türkiye’ de yerleşme hakkı koşulu aranmaz.
Asıl Üyelik İşlemleri
Madde 7. Üyelik başvurusu, dernek yönetim kuruluna yazılı olarak yapılır. Başvuruda, iki asıl üyenin de imzası bulunur. Başvuru ilan tahtasında 15 gün süreyle asılır. Bu kişiler hakkında her asıl üyenin yönetim kuruluna yazılı görüş bildirme hakkı vardır. Başvuru, yönetim kurulu tarafından en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Asıl üyeliği onaylanmayan kişi, ilk itiraz hakkını Genel Kurula yapar. Genel Kurul’da da başvurusu redde uğrayan kişi, beş yıl geçmeden tekrar üyeliğe başvuramaz. Üyeliğe kabul edilenler, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyelik ödentileri
Madde 8. Üyelik ödentileri, Giriş Ücreti 10,00 TL, Yıllık Üyelik Aidatı 12 TL dir.Yıllık aidatın tamamı ait olduğu yılın ilk ayı içersinde ödenir. Asıl üyeliğe geçenler, giriş ödentileri ile birlikte yıllık ödentilerini de öderler. Bu ödentileri üyeliğinin onaylanmasından itibaren bir ay içinde ödemeyenlerin üyeliği geçersiz sayılır.
Bayanları ve Üniversite Gençliğini briç sporuna kazandırmak amacıyla Bayanlardan ve Üniversite Öğrencilerinden Giriş Ücreti alınmaz. Yıllık üyelik aidatı ½ olarak uygulanır. Derneğe giriş ödentisi ve yıllık ödenti tutarı genel kurul tarafından belirlenir
Üyelikten çıkma
Madde 9. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’ na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
                                           DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret150179
Saat
Çanakkale Haber

Hava Durumu